آفات پسته /پروانه چوبخوار پسته

احمد 2017-06-08 بدون دیدگاه

آفات پسته /پروانه چوبخوار پسته

نام آفت:

پروانه چوبخوار پسته ( کرمانیا )

نام علمي آفت :

Kermania pistaciella

زمان ظهور حشره كامل:

اواسط فروردین ماه

نحوه خسارت :

تغذیه لارو از مغز محور خوشه و سر شاخه ها، سیاه شدن و ریزش دانه و خشکیدگی تعدادی از دانه های سر خوشه ها

تعداد نسل:

یک نسل در سال دارد.

نحوه زمستانگذراني:

بصورت لارو داخل سر شاخه ها

مبارزه غيرشيميايي:

استفاده از تله های فرمونی، عدم سمپاشی در جمعیت کم آفت بمنظور حفظ پارازیتهای آن

مبارزه شيميايي:

الف : علیه پیله : استفاده از سم دیازینون یا اتیون 2 در هزار بهمراه روغن ولک 15-20 در هزار

ب : علیه لارو : با سم تیودیکارب ( لاروین ) یا لوفنورون یا لوفکس یک و نیم در هزار

زمان مبارزه:

علیه پیله ها در اواخر اسفند تا دهه اول فروردین و علیه لارو های بهاره زمان پیک پرواز پروانه ها اواخر فروردین ماه

برچسب ها :